Annuleren of wijzigen?

Annulering noodzakelijk door Covic-19 pandemie

De corona crisis treft ook Campergenot en haar huurders. We vinden dit erg vervelend en jammer dat jullie de campervakantie hierdoor zouden moeten annuleren. Hopelijk komen we dan samen tot een goede oplossing.

In de algemene voorwaarden artikel 4 staat het volgende over het annuleren van de geboekte huurperiode bij Campergenot:
• 25 % van de huursom tot drie maanden voor de aanvang van de huurperiode;
• 60 % van de huursom tot een maand voor de aanvang van de huurperiode;
• 90 % van de huursom tot de dag voor aanvang van de huurperiode;
• 100 % van de huursom vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode.
In overleg met de huurder zoekt Campergenot naar een oplossing die de schade beperkt, zodat de huurder alsnog iets krijgt voor de betaalde kosten.
Maar dat kan alleen als de verhuurder daar niet alsnog extra omzetschade door lijdt. Nadrukkelijk vermelden we dat het hierbij om coulance regelingen gaat.
Aan de informatie in dit artikel kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Coulanceregelingen waar we nu aan denken, zijn de volgende:
1. De huurder gaat op een later tijdstip op reis met een camper die anders in die periode niet verhuurd zou zijn. Als een huurder op reis gaat met een camper die anders in ‘s Heer Abtskerke stil zou staan, leidt dat niet tot omzetverlies bij de verhuurder. Dat is naar verwachting de situatie in het naseizoen vanaf vrijdag 24 september 2021 of in 2022 in de weken voor vrijdag 6 mei of na vrijdag 23 september. In dat geval ontvangt de huurder de nu betaalde annuleringskosten volledig terug in de vorm van korting op de nieuwe camperhuur.

2. De huurder gaat later in 2021 op reis met een camper in de periode tot vrijdag 24 september 2021 of in 2022 tussen 14 mei en 24 september. In dat geval ontvangt de huurder de helft van de nu betaalde annuleringskosten terug in de vorm van korting op de nieuwe camperhuur.

Voor toepassing van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

deze regeling geldt als tijdens de geboekte huurperiode reizen niet mogelijk is omdat grenzen gesloten zijn en/of campers niet welkom zijn; wanneer in Nederland en Duitsland of in Nederland, België en Frankrijk met de camper gereisd en overnacht kan worden, is een campervakantie mogelijk en is deze coulanceregeling niet van toepassing.

De huursom van de nieuwe huurperiode dient minimaal gelijk te zijn aan de huursom van de geannuleerde huurperiode. Bij een lagere huursom wordt de korting evenredig lager. Annulering noodzakelijk door Covic-19 pandemie de nieuwe reservering dient te worden gedaan binnen een maand nadat de oorspronkelijke huurperiode is geannuleerd.

Bij toepassing van deze regeling geldt voor het boeken van de nieuwe huurperiode een vaste vergoeding van € 25 voor de coulanceregeling omboeken.

Deze regeling geldt als de vertrekdatum van de geannuleerde of te annuleren huurperiode ligt voor de datum die door de Nederlandse overheid wordt gehanteerd als einddatum voor beperkende maatregelen.

Deze coulance regeling kan door Campergenot eenzijdig worden ingetrokken of gewijzigd, waarbij reeds gemaakte afspraken zoveel mogelijk in stand blijven.

Los van de bovengenoemde mogelijkheden kan het ook zo zijn dat een huurder annuleert en later alsnog in de oorspronkelijke huurperiode met een camper op reis wil. Als de geboekte en geannuleerde camper dan nog beschikbaar is, kan de annulering worden teruggedraaid en de oorspronkelijke huurovereenkomst opnieuw worden aangegaan. Campergenot brengt dan naast de oorspronkelijke huurkosten alleen de vergoeding van € 25 voor de coulanceregeling omboeken in rekening.

Ineke en Christa wensen iedereen veel sterkte toe in deze tijd!